آکادمی کوچینگ ستاره شمال

مرکز بین المللی تربیت کوچ حرفه ای و مدرس توسعه فردی

هدف وجودیتان را زندگی کنید و به آزادی مالــــــــی هم برسید!

یادگیری مهارت کوچینگ

با یادگیری مهارت کوچینگ حرفه ای یا تدریس فردی – سازمانی
هدف وجــــودیتان را زنــــدگی کنید و به آزادی مالی هم برسیــــد

رسالت وجودیتون
رو زنــــدگی کنیـــــد

مهارتهایی یاد بگیرید که بازار
امروز شدیدا به آنها نیــاز دارد
به آزادی مالی، زمانی
و مکانی بــــــــرسیــــد

در زندگی یا مسیر حرفه ای تون وقت تغییره؟؟

احساس می کنید باید مهارت توانمندسازی دیگران را به طور اصولی یاد بگیرید ولی نمی دانید دقیقا از کجا شروع کنید؟ ما بیش از 25 ســــــال در صنعت آموزش بوده ایم و از زمان پاندمی بیش از 5000 نفر را آموزش داده ایم! ما آکـــــــادمی معتبر بین المللی مورد تایید فدراسیون جهانی کوچینگ ICF هستیم.

دوره های آموزشی ما

دوره بیزینس کوچینگ

یک فرمول و برنامه مطمئن برای جذب مشتری و ایجاد اعتبار در بازار به دست آورید + مدرک معتبر بین المللی مورد تایید ICF​​​​​​​ بگیرید

دوره کوچینگ

در استاندارد جهانی، مهارت کوچینگ را بیاموزید + شروع به جذب مراجع کنید + مدرک معتبر بین المللی مورد تایید ICF بگیرید

دوره مدرس توسعه فردی

مدرس توسعه فردی و سازمانی شوید و به طور عملی شروع به تدریس کنید + براساس علم روانشناسی مثبت + مدرک معتبر مورد تایید ICF بگیرید

ده ها ساعت آموزش رایگان
در حیطه های رشد و تحول فردی و سازمانی
بر اساس اصول کوچینگ و علم روانشناسی مثبت
پلن آموختن مهارت جدید و درآمد زایی در کمتر از یک سال

یک مشاوره رایگان با تیم ما رزرو کنید.

دوره مربوطه را بگذرانید و مدرک معتبر بین المللی بگیرید.

رسالت شخصی تان را زندگی کنید و شروع به کسب درآمد نمایید.

نظرات دانشپذیران آکادمی ستاره شمال

اینستاگرام شهاب اناری
پیمایش به بالا